SeedUP Nedir?Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP; Bursa'da faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır.

Programımızın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, Bursa'da firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.
Neden SeedUP?


 
Kimler Başvurabilir?  • Bursa'da ikamet eden ve T.C. Vatandaşı olan ,
  • Firma kurma potansiyeli olan veya firmasını programın ilanında en geç 6 ay önce kurmuş olan
  • Firma kurma ve varlıklarını sürdürebilme konusunda mentorluk desteğine ihtiyacı olan
  • (Erkek Adaylar İçin) Askerlikle ilişiği bulunmayan veya programın başladığı tarih itibariyle en az iki yıl süreyle askerliğini tecil ettirmiş olan
  • Yenilikçi, alışılagelmişin dışında iş fikirleri olan; gerçek bir soruna anlamlı ve yenilikçi bir çözüm önerisi geliştiren girişimciler ve girişimci adayları
Başvuru için İstenen Belgeler Nelerdir?

İkametgâh

e-devlet

Nüfus Cüzdanı Örneği

e-devlet

Öğrenim Durumunu Gösteren Belge

e-devlet

Adli Sicil Kaydı

e-devlet

Başvuru Formu

Özgeçmiş


"Başvuru süreci bitmiştir, ilginiz için teşekkür ederiz."

Programda Neler Sunuyoruz?  • Girişimcilik Eğitimleri
  • Akademik ve Sektörel Mentorlukler
  • Firma Kurmak için Mentorluk Desteği
  • Yatırımcıya İş Fikrini Sunma İmkânı
  • Firmasını Kuranlar için Aylık Takip Mentorlukleri
 

Program Süreci

Başvuruların Alınması, Girişimcilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi

Başvurular http://www.bebka.org.tr/seedup linkinden çevrimiçi olarak alınmaktadır. Başvurular ön inceleme kriterlerine göre incelenecek, başvuruları uygun kabul edilen ve ön incelemeyi geçen girişimciler kurulacak olan komisyon tarafından değerlendirilerek 30 girişimci adayı programa kabul edilecektir.

Girişimci Eğitimleri

Programa alınan girişimcilere; Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Sunum Yapma, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan bir eğitim müfredatı sunulacaktır.

Firma Kurulumu

Firma kurma ya da ürününü ticarileştirmeye yönelik olarak, girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına akademik ve sektörel mentorler atanacak ve firma kurması desteklenecektir.

İhtiyaç Analizi

Programın sonraki aşamalarına zemin oluşturması amacıyla mentorluk hizmeti alması uygun görülen girişimci adayları ile derinlemesine mülakatlar ve görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde girişimci adayları teknik, finansal ve insan kaynakları gibi yönlerden değerlendirilecektir. Girişimci adaylarının program boyunca yapacaklarının takvimlendirilip takip edileceği, girişimci adaylarının hedeflerinin, proje özetlerinin ve eylem planlarının yer aldığı Girişimci Değerlendirme Raporu ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

Sektörel ve Akademik Mentorluk Çalışmaları

Programa alınan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre girişimcilere, mentorluk konusunda tecrübe sahibi olan mentorler atanacaktır. Sektörel mentorluk çalışmalarıyla, mentorun çalışma hayatı boyunca elde etmiş olduğu özel sektör deneyimlerini girişimcilere aktarması, sahip olduğu ilişki ağını açması, girişimcinin sürdürülebilirlik ve kabiliyet bağlamında kendini geliştirmesi için yol göstermesi, yeni müşteri kanalları için iş modelleri üzerine tavsiyelerde bulunması ve girişimcilerin gelişimini gözlemlemesi sağlanacaktır. Girişimci ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda girişimcileri yönlendirmek, girişimcilere uzmanlık alanlarında eğitim vermek ve onlara destek olmak üzere ayrıca akademik mentorler de atanacaktır.

Girişim Raporlarının Hazırlanması

Girişimci görüşmeleri, akademik ve sektörel mentor görüşmeleri dikkate alınarak girişimcilerin hedefledikleri faaliyetlerin takip edileceği; girişim hedeflerinin, proje özetlerinin ve finansal projeksiyonların yer aldığı Girişim Tanıtım Dokümanları hazırlanacaktır.

Pitching Event / Demo Day

Programın devamında girişimcilerin firma ya da ürünleri hakkında yatırımcılara sunum yapmaları sağlanacaktır. Demo Day öncesinde girişimcilere yönelik olarak sunum eğitimi gerçekleştirilecektir. Sunum eğitimi sırasında girişimlerin sunum içeriği ve sunum formatı üzerinde çalışılacak, girişimcilerin sunum pratiği yaparak gelecek olası sorular için kendilerini hazırlaması sağlanacaktır.

Girişimlerin Takibi

Programın son aşamasında program dâhilindeki tüm girişimlerin gelişimini ve son durumunu periyodik olarak değerlendirmek amacıyla Pitching Event / Demo Day sonrası girişimlerin 4 ay süreyle takibi gerçekleştirilecektir.


Takvim


Başvuruların Alınması: 23 / 03 / 2021 - 23 / 04 / 2021

Programa Katılacak Girişimcilerin Açıklanması: 26 / 04 / 2021

Program Başlangıcı: 28 / 04 / 2021

DEMODAY: Ekim 2021

15

GİRİŞİMCİ

9

AY

90

SAAT EĞİTİM

160

SAAT MENTORLUK

Network Economics

Network Economics Bilgi Teknolojileri A.Ş. yaklaşık 3 yıl süren Ar-Ge ve saha çalışmalarının ardından 2021 yılında kurulmuştur. Finansal Teknoloji alanında faaliyet göstermektedir. İşletmelerin; planlanma, kuruluş ve yönetim süreçlerinde ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri bir arada sunan ve mali müşavirler ile işletmeleri bir araya getiren iş platformudur.

VitaSus

Çiftçinin kullanamayacağı zirai atıkları onlardan temin ederek kendi tasarımı olan biyoreaktör aracılığı ile farklı bileşenli ve verimi güçlendirilmiş organik gübre elde edilmesini sağlayan girişimdir.

Oblongmark Digital Marketing System

Oblongmark Dijital Pazarlama sistemi, şirketlere veri analiz tekniklerini kullanarak piyasa, fiyatlandırma, bütçe ve reklam yönetimi, rakipler ve müşterileri ile ilgili satışlarını artırabilecekleri rapor ve öneriler veren, alışveriş halinde olan şirketleri ortak bir platformda buluşturan bir B2B SaaS sistemidir.


Sisteme üye olan şirketler; sosyal medya platformları, e-ticaret siteleri ile entegre çalışan sistem bu platformlardaki süreçlerinin de analinizi yapabilmektedir. Müşteriler sisteme üye olduktan sonra kendi bilgileri ile birlikte sanal bir düzleme kayıt olmaktadır. Beraberinde rakipleri, müşterileri ve tedarikçileri ile yürüttükleri ilişkilerini simule edebilmektedir. Müşteriler, sistem içerisinde reklam verebilmekte; partner şirketler ile bir araya gelebilmektedir. Cloud altyapısı kullanılan sistemde veri güvenliği açısından da her şirketin bilgileri ayrıştırılarak, paylaşılması engellenmektedir.

HedeflerBir

HedeflerBir kurumsal sosyal sorumluluk desteği vererek sivil toplum ve özel sektör iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan yeni nesil bir dayanışma programıdır.

Derstaktik.com

Öğrencilerin matematikte çevrim içi ve yüz yüze eğitimdeki açık ve eksikliklerinin tamamını tek platformda toplayarak gerekli fonksiyon ve uygulamalarla birlikte (Çevrim İçi + Yüz yüze) Hibrid bir eğitim modeli oluşturmak hedeflenmektedir. Ayrıca, sistemdeki anlaşmalı satıcı ve kuruluşlarda sınav, kafe, kütüphane ve alışveriş ortamı gibi fırsat ve imkanlar sunulmaktadır. Matematik derslerini öğrenciler için daha net ve ulaşılabilir bir konuma getirmek ilk hedef olarak belirlenmiştir. İlerleyen dönemlerde ise daha geniş eğitim paketleri ve öğrencilere yaşam ve çalışma ortamları oluşturmak planlanmaktadır.