SeedUP Nedir?Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) işbirliğinde yürütülen SeedUP; Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te faaliyet gösteren startup’lara yönelik eğitim, akademik ve sektörel mentorluk ve danışmanlık hizmetlerinden oluşan bir programdır.

Programımızın amacı; girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması, TR 41 bölgesinde firmasını kuran girişimcilerin en riskli dönem olarak adlandırılan ilk bir yıllık sürede mentorluk faaliyetleri ile desteklenmesi ve sürdürülebilirliklerinin sağlanmasıdır.
Neden SeedUP?


Program inovatif iş fikri olan ve firma kurmak isteyen ya da firmasını yeni kurmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamak için mentorluk desteğine ihtiyaç duyan girişimciler için tasarlanmıştır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine ilave eğitim modülleri ve alanlarında uzman mentorler tarafından verilecek olan mentorlukler ile inovatif iş fikri olan girişimcilere interaktif destek sağlanması hedeflenmektedir.

Programda girişimcilere firma kurma destekleri, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişim ve yatırımcı bulma konularında eğitimler ve mentorlukler verilecektir.

Kimler Başvurabilir?TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) ikamet eden,
Firma kurma ve varlıklarını sürdürebilme konusunda mentorluk desteğine ihtiyacı olan,
Firma kurma potansiyeli olan veya firmasını programın ilanında en geç 6 ay önce kurmuş olan,
Alışılagelmişin dışında iş fikirleri olan; gerçek bir soruna anlamlı ve yenilikçi bir çözüm önerisi geliştiren girişimciler ve girişimci adayları
Başvuru için İstenen Belgeler Nelerdir?

İkametgâh

e-devlet

Askerlik durum belgesi

e-devlet

Adli Sicil Kaydı

e-devlet

Öğrenim Durumunu gösteren belge

Kamu kurumunda çalışanlardan hizmet döküm belgesi


Son Başvuru Tarihi


10 / 06 / 2019
Programda Neler Sunuyoruz?Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ve Geliştirici Eğitim Modülleri
Akademik ve Sektörel Mentorlukler
Firma Kurmak için Mentorluk Desteği
Yatırımcıya İş Fikrini Sunma İmkânı
Firmasını Kuranlar için Aylık Takip Mentorlukleri


Program Süreci
Başvuruların Alınması, Girişimcilerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi

Başvurular http://www.bebka.org.tr/seedup linkinden online olarak alınmaktadır. Başvurular ön inceleme kriterlerine göre incelenecek, başvuruları uygun kabul edilen ve ön incelemeyi geçen girişimciler kurulacak olan komisyon tarafından değerlendirilerek en az 20 girişimci adayı programa kabul edilecektir.

Girişimci Eğitimleri

Programa alınan girişimcilere yönelik olarak; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan bir eğitim müfredatı sunulacaktır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi derslerinin yanı sıra Stratejik Yönetim ve Rekabet Stratejileri, Üretim ve Pazarlama Yönetimi, Ulusal ve Uluslararası Fonlar-KOSGEB Destekleri, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları gibi yeni kurulan firmaların ilk dönemlerinde ayakta kalması ve sürdürülebilirlik açısından ihtiyaç duyulan ve halihazırdaki uygun destek mekanizmalarını da içeren konulardan oluşan derslerin

Firma Kuruluşları

Programın sonraki süreçlerinde yer alan modüllere katılım için girişimci adaylarının kendi firmalarını kurma/ ürünlerini ticarileşme konusunda istekli olması esastır. Firma kurma ya da ürününü ticarileştirmeye yönelik olarak, girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına akademik ve sektörel mentorler atanacaktır.

İhtiyaç Analizi

Programın sonraki aşamalarına zemin oluşturması amacıyla mentorluk hizmeti alması uygun görülen girişimci adayları ile derinlemesine mülakatlar ve görüşmeler yapılacaktır. Bu görüşmelerde girişimci adayları teknik, finansal ve insan kaynakları gibi yönlerden değerlendirilecektir. Girişimci adaylarının program boyunca yapacaklarının takvimlendirilip takip edileceği, girişimci adaylarının hedeflerinin, proje özetlerinin ve eylem planlarının yer aldığı Girişimci Değerlendirme Raporu ve Eylem Planı hazırlanacaktır.

Sektörel ve Akademik Mentorluk Çalışmaları

Programa alınan girişimcilerin ihtiyaçlarına göre girişimcilere, Startup firmalara ve yeni girişimcilere yönelik mentorluk konusunda tecrübe sahibi olan mentorler atanacaktır. Sektörel mentorluk çalışmalarıyla, mentorun çalışma hayatı boyunca elde etmiş olduğu özel sektör deneyimlerini girişimcilere aktarması, sahip olduğu ilişki ağını açması, girişimcinin sürdürülebilirlik ve kabiliyet bağlamında kendini geliştirmesi için yol göstermesi, yeni müşteri kanalları için iş modelleri üzerine tavsiyelerde bulunması ve girişimcilerin gelişimini gözlemlemesi sağlanacaktır. Girişimci ihtiyaç analizlerinde ortaya çıkan girişimcilerin ihtiyaçları doğrultusunda girişimcileri yönlendirmek, girişimcilere uzmanlık alanlarında eğitim vermek ve onlara destek olmak üzere ayrıca akademik mentorler de atanacaktır.

Girişim Raporlarının Hazırlanması

Girişimci görüşmeleri, akademik ve sektörel mentor görüşmeleri dikkate alınarak girişimcilerin hedefledikleri faaliyetlerin takip edileceği; girişim hedeflerinin, proje özetlerinin ve finansal projeksiyonların yer aldığı Girişim Tanıtım Dokümanları hazırlanacaktır.

Pitching Event / DemoDay

Programın devamında girişimcilerin firma ya da ürünleri hakkında yatırımcılara sunum yapmaları sağlanacaktır. Demo Day öncesinde girişimcilere yönelik olarak sunum eğitimi gerçekleştirilecektir. Sunum eğitimi sırasında girişimlerin sunum içeriği ve sunum formatı üzerinde çalışılacak, girişimcilerin sunum pratiği yaparak gelecek olası sorular için kendilerini hazırlaması sağlanacaktır.

Girişimlerin Takibi

Programın son aşamasında gelinen noktada program dâhilindeki tüm girişimlerin gelişimini ve son durumunu periyodik olarak değerlendirmek amacıyla Pitching Event / Demo Day sonrası girişimlerin 4 ay süreyle takibi gerçekleştirilecektir.


Takvim

Lansman10 / 04 / 2019

Başvuruların Alınması: 10 / 04 / 2019 - 10 / 06 / 2019

Programa Katılacak Girişimcilerin Açıklanması: 14 / 06 / 2019

Program Başlangıcı: 17 / 06 / 2019

DEMODAY: Temmuz 2020


14


GİRİŞİMCİ

10


AY

56


SAAT EĞİTİM

110


SAAT MENTORLUK

Milkche
Akif Kerem Ferik

    
Kuruluş aşamasında olan Milkche, bünyesinde geliştirdiği çiğ süt paketleme Makinesini kullanıcılara sunmayı amaçlamaktadır. Piyasada olanlardan oldukça farklı olan paketleme makinemiz emsallerine göre kullandığı farklı sistem ve paket türü ile %85 maliyeti düşürerek piyasada öne çıkmayı ve yakın zamanda yurt dışına açılmayı planlamaktadır.

Bahtiyar Bayram
Scordion Elektronik
, elektronik modüllerini, geliştirme kartlarını tasarlar, üretimini yapıp satışa sunar. Bunların tasarımlarını Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş (Attribution-NonCommercial 4.0 International) Lisansı altında paylaşarak sizlerin Scordion Elektroniği atıfta bulunarak tasarımları okuma, değiştirme ve aynı lisans ile paylaşma olanağı sağlar. Ayrıca Gömülü Sistem Yazılımı, Şematik Tasarımı, PCB Tasarımı ve Arayüz Yazılımı hizmetlerini verir. Bunlara ek olarak elektronik ve programlama alanlarında eğitimler verir ve örnek projeler ile sizlerin elektronik ve programlama alanındaki bilginizi arttırmayı amaçlar.

Haşimoğlu Mamatlar Makine Sanayi
Enes Yıldırım
www.mamatlar.com

Lineer Rulman: Özellikle gıda sanayi, 3d yazıcılar ve su altı makineleri olmak üzere neredeyse bütün makine üreticilerin kullanmak zorunda oldukları standart bilyeli rulmanların yerine özel bir reçete sayesinde hareket sağlayan yeni nesil bilyesiz rulmanlardır. Standart rulmanlara kıyasla daha uzun ömürleri olması, yağlama ihtiyacının bulunmaması, paslanma ve küflenme gibi problemlerle karşılaşılmamasından dolayı daha kullanışlı ve teknolojiklerdir. Firma bu rulmanların Türkiye’deki ilk üreticisi konumundadır. Ayrıca üniversite ve laboratuvarlar için yanma test cihazları üretimi de gerçekleştirmektedir.

Erdem Mutlu- Murat Uygun

ChemFeel, geleceğin kimya teknolojilerine uyum sağlayabilen düşünce alt yapısı ile firmaların ihtiyacı doğrultusunda yeni ürün araştırma ve geliştirme, ürün devreye ama ve ürün satış stratejilerini baştan sonra kadar planlamaktadır. ChemFeel ayrıca kimya sektörü ve ona bağlı alt sektör dallarının ihtiyaçlarını analiz ederek, kendi bünyesinde de ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Bu çalışmalara bir örnek, kauçuk malzemelerin geri dönüşümü üzerine olan çalışmalardır. Bilindiği gibi kauçukların geri dönüşümü ne yazık ki hiç yok denecek kadar azdır. Bu elastomerik yapılı malzemeler kolayca degrade olmaz, bu nedenle büyük çevresel sorun oluştururlar. Kauçuk geri dönüşümü, artan ham madde maliyetleri, çevre sorunları ve sürdürülebilirlik konusundaki artan farkındalık nedeniyle dünya çapında önem kazanmaktadır.

ChemFeel büyük bir atık kaynağı olan kauçukların, yüksek katma değerli bir sektörel hammadde kaynağına dönüştürülmesi üzerine çalışmaktadır. Kauçuklar karbon nitelikleri bakımında oldukça zengin malzemelerdir. Kauçukları, aktif karbon gibi katma değeri yüksek materyallere dönüştürerek, filtrasyon sistemleri üreticileri, enerji depolama sistemleri üreticileri, kauçuk ve plastik sektörlerinde hammadde olarak kullanılması planlanmaktadır.

Sahacıapp Web Ve Mobil Rezervasyon Uygulaması
Gökhan KABAK
www.sahaci.com

Sahacıapp bireylerin uygulama dahilinde bulunan tüm branş türlerine, kullanıcının istediği tesis, tarih ve zaman aralığında website ve mobil platformlar aracılığı ile zaman kaybı yaşamadan tek tıkla rezervasyon işlemi yapabilmelerini sağlayan bir sosyal platformdur. Sahacıapp, geleneksel rezervasyon yöntemlerinde oluşabilecek iletişimsel sorunları ve zaman kaybını ve insan unsurundan kaynaklı hataları minimuma indirmeyi hedefler.
Anvisor.com Danışmanlık Platformu
Melek Güler Manav

Türkiye’de ve Dünyada kuruluşlar sıklıkla faaliyet alanları ile ilgili konularda danışmanlık, koçluk, mentörlük ve eğitim hizmetleri almaktadır.2017 yılı verilerine göre sektör 276 milyar doların üzerindedir. Ve ortalama her yıl %15 büyümektedir. Anvisor.com; bu kuruluşlara, hizmet almak istedikleri alandaki profesyonel kişilere her zaman anlık ulaşabileceği ve kıyaslayabileceği bir arama motoru sunmaktadır. Bağımsız olarak danışmanlık, koçluk, mentörlük ve eğitim alanlarında faaliyet gösterenlerin ise kendilerini önplana çıkararak müşterilerine ulaşabilecek bir platform sunmaktadır. Bu alanda bağımsız olarak faaliyet gösteren 30 milyon üzeri profesyonel bulunmaktadır. Özellikle Z jenerasyonunun iş hayatındaki her 2 çalışandan 1’inin bağımsız olarak iş hayatında yer alacağı öngörülmektedir.

Onur Özdemir
Restaurant Sepeti

Online Sipariş ve Rezervasyon Hizmeti, Tedarik Zinciri, Doğru hedef kitleye reklam ve tanıtım hizmeti, Kurye hizmeti ile lojistik ve teslimat operasyonu hizmetlerini sunmaktadır. Restaurant işletmeleri ile tedarikçi işletmelerin online satış, reklam ve tanıtım, lojistik problemlerine çözüm sunan tek platformdur. Restaurant işletmelerinin menülerini online olarak satışa sunabilecekleri, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve kurye hizmeti ile son müşteriye ulaştırabilecekleri; Tedarikçi işletmelerin, ürünlerini online satışa sunabilecekleri, reklam-tanıtım ihtiyaçlarını karşılayarak, kurye hizmeti ile ürünlerini son müşteriye ulaştırabilecekleri bir platformdur.

Osman Kürşat Alpaydın
İzzet Başlı

Epilepsi Hastalığına Yapay Zekâ ile Tanı Konulması: Dünyada en yaygın görülen nörolojik hastalık olan epilepsi hastalığının doğru teşhisinin konulması hem zor hem de hata payı olan bir süreçtir. Girişimciler, Epilepsi hastalığının tanısının konulmasında yaşanılan zorlukları yapay zeka ile optimize ederek doğru teşhis koyma oranını artırmak ve hastalığın tanısını koyma sistemini optimize ederek doktorları asiste eden sistemi geliştirmek üzerine çalışmalar yürütmektedirler. Bu sayede öncelikle hem doktorların daha kolay tanı koymasına destek vermeyi ve buna bağlı olarak yanlış teşhis oranını azaltmayı hedeflemektedirler
Üreten Filament
Yiğit Üreten

Üreten Filament eklemeli üretim ile imalat yapan firmalara, prototip üretimi yapan sanayi kuruluşlarına ve 3D yazıcı kullanan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara filament tedarik etme amacı ile ortaya çıkmış bir start-up girişimidir. Üreten filament mühendislik filamentleri üretmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda öncelikli olarak temel filamentler devamında bu filamentlerin compoundlarını daha ileri aşamalarda ise mühendislik filamentlerini üretmek için çalışmalar yürütmektedirler.

Troia Yapı Malz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
Yusuf TAŞ
www.troiacm.com

Firma, satış odaklı proje ile yurtiçinde tecrübe ettikleri satış yöntemlerini, öncelikle Avrupa ardından dünya genelinde özellikle ihracatın düşük olduğu bölgelerde kullanarak, yapı malzemeleri ihracat rakamlarını anlamlı ve sürdürülebilir şekilde arttırmak için çalışmaktadır. Distribütörler üzerinden yapılan satış yöntemleri ile bu hedefi yakalamanın mümkün olmayacağını, Mikro İhracat/KOBİ ihracatı ile başarının yakalanabileceğini düşünmektedir. Bu düşünce ile yola çıkarak, yurtdışında Türk ürünleri ile hiç tanışmamış noktaları belirleyerek, birebir görüşme ve ziyaretlerle müşteri portföyünü günden güne arttırmayı planlamaktadır. Süreç içerisinde bölgesel lojistik merkezleri kurmayı ve farklı sektörlere de girmeyi hedeflemektedir.

Zeynep Zümbül- Samet Zümbül
nexlab.io

Nexlab, disiplinler arası, işbirlikçi ve yaratıcı topluluk odaklı bir inovasyon platformudur. İşbirliği yaptığı farklı kurum ve kuruluşlarla geniş çaplı proje ortaklıkları kurarak tasarım, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerinin geliştirilmesi konularında iş ve projeler gerçekleştirmektedir.

Disiplinler arası bir komünite oluşturarak komünite üyelerine NEXLAB’deki ortak çalışma alanı imkânıyla işlerini ve projelerini geliştirme imkânı sunmaktadır.

Fiziksel ve dijital üretim araçlarına erişilebilirlik ile fikirlerin hızlı bir şekilde prototipleşmesi için üretim alanı imkânı sağlamaktadır.

Gelişen yeni nesil teknolojilerin, fiziksel ve dijital üretim araçlarının keşfedilmesi, anlaşılması, kullanılması, bireysel ve birlikte üretimin arttırılması amacıyla workshop çalışmaları gerçekleştirmekte, teknoloji, tasarım, girişimcilik, sosyal girişimcilik, bilim, sanat, zanaat konularında ilham verici etkinlikler düzenlemektedir.

Tasarımını, projesini, fikrini hayata geçirmek isteyen bireyler, yaratıcı faaliyetler, fikirden pazara ulaşmak isteyen yenilikçi girişimler ile birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek için kuluçka programları oluşturmaktadır.